10 sätt att få din kite att hålla längre

En kite behöver ganska lite underhåll, men här är ändå några tips att tänka på för att förlänga livslängden på din kite.

01Sand. Fienden nummer ett. Innan du packar ner din kite, se till att få av all sand från kiten. Sand sliter på materialen, gör att det lättare blir hål och att duken slits upp i förtid.

02Packa inte ner en våt kite. Att tvätta sin kite är inte alltid nödvändigt (men givetvis inte fel). Men om du tvättar kiten efter varje session, se till att den torkar ordentligt innan du packar ner den. Packar man ner en våt kite i väskan kan det bildas mögel och den börjar lukta illa. I en hel del fall blir det också missfärgningar i kiten.


03Rigga och pumpa upp kiten så nära vattnet som möjligt. Genom att gå med en uppblåst kite en längre sträcka ökar du risken att fastna i grejer på vägen till vattnet. Det kan vara träd och lyktstolpar eller att den dras i asfalten. Detta gör att du får onödigt slitage på draken.

04Kitepumpen. När du packar ner din pump, ta av slangen och förvara den separat. På så vis är det mindre risk att du bockar slangen mer än vad den klarar av, och därav riskera att du får sprickor i den.

05Bom och linor. Håll dina linor knutfria och tvätta din bom i färskvatten efter användning. En knut på linan försvagar den med mer än 50% och riskerar då att den går av när du som minst vill. Anledningen till att tvätta din bom är för att saltvatten med tiden eroderar linorna.

06Undvik att starta kiten själv. Att starta en bow- eller C-kite själv gör att den slits mer än nödvändigt. När draken ligger på sidan och kasar i ”0-läget”, skrapar den mot underlaget och på så vis slits den mer.

07Undvik vridningar på bladdern. Se till att kiten ligger platt och helt utvikt när du börjar pumpa. Låter du kiten ”rulla upp” av sig själv när du pumpar, riskerar du att bladdern vrider sig i leading edge. Tänk även på att inte sticka ner munstycket till pumpen för långt ner för då töjs ventilen ut.

08Använd din kitebag. Förvara eller transportera inte din kite utan sin bag. Speciellt när den ligger i din bil. Fenor på brädan och andra vassa föremål kan lätt komma åt, coh skära hål i draken.

09Vågor. Om du tappar ner draken i vågor, släpp den. Vågor kan stretcha ut materialet i draken och är de stora nog så kan de även slita itu den helt enkelt.

10Sol och vind. Låt inte draken liga och flaxa i vinden, och låt den inte ligga i solen mer än nödvändigt. För mycket sol gör materialet sprött och den tappar även färgen. Flaxandet i vinden sliter på yttyget i längden.

Några av de här punkterna kan vara svåra att följa till punkt och pricka. Tanken med dem är att man ska ha med dem i tankarna när man är ute och kör. Kanske kan du göra något annorlunda som skulle kunna spara kiten från onödigt slitage?

Lycka till och Kite safe!