Onwater kamera

Onwaters kamera visar aktuellt väder och vind på Örsholmen, Karlstad.

[hoops name=”Onwater camera”]