Vågbrädorna är gjorda för att segla i vågor med. Lättsvängda och gjorda för att klara mycket vind. Freestyelbrädorna passar bäst på plattvatten. Planar tidigt och är ofta stabila för sin storlek.