Riggningstips av Chris Pressler

Det har väl hänt alla att man varit på stranden och sett någon som inte riggar sin utrustning på rätt sätt (kanske man är osäker själv). En som är insatt i sin utrustning är Chris Pressler. Här kommer lite tips från honom hur man optimerar sin utrusning.


Chris, många drar inte tillräckligt med nedhal på sitt segel. Kan du ge oss lite råd på hur man gör ?

Det första man ska göra är att titta på siffrorna på seglet. De är inte alltid 100% rätt, men de ger dig en hint om hur lång luffen är, och den räcker.

Ställ in förlängaren på rätt längd och se till att linan går parallellt när du trär den genom seglet och tillbaka ner till förlängaren. Börja med att bara dra ner en bit. På så vis är det mycket lättare att sätta på bommen. Se till att mastdelarna sitter ihop till 100% och att toppen på masten passar koppen uppe i seglet. Dra uthalet och till sist dra ner seglet så nära förlängaren som möjligt (denna ordningen gäller många cambersegel)

Hur mycket nedhal ska man ha ?

Luffen (mastfickan) ska ha en fin spänning och den bör inte skrynkla sig någonstans. Leechen (baksidan på seglet) ska vara lös, beroende på hur mycket det blåser och din egna preferens. Oavsett vad så ska den vara lös. Om du inte har tillräckligt kommer seglet inte att prestera som det ska och du kommer inte kunna använda det i samma vindregister som det är gjort för. Om leechen inte är lös alls och där är rynkor i botten så har du definitivt för lite nedhal. Ta tag i seglet upptill, lyft upp det med ena handen och tryck ner topplattan med den andra. Om seglet känns spännt genom hela leechen, då är nedhalet bra.

Om du har för mycket nedhal så kan du inte spänna leechen genom att trycka ned topplattan. Du kan också se det när du tittar på seglet liggande. Mastens böjkurva ser onaturlig ut och leechen är rent för lös. Seglet skulle vara löst på vattnet även när du har fullt tryck i det. Du kan inte få så mycket vind i det så det twistar rätt. Visst finns det olika typer av segel och master på marknaden och alla behöver olika trim. Dessa tipsen är mer generella så man vet hur det fungerar.

Ett annat problem är att man ser segel som har antingen för lite eller för mycket uthal. Kan du beskriva vad man ska tänka på ?

Det rätta uthalet är inte så svårt att ta reda på. En viktig sak är att segel som riggas på RDM-mast kräver runt 2 cm mer uthal än segel som riggas på SDM-mast. Så ibland stämmer trycket på seglet RDM, och ibland SDM. Nedhalet är gjort en gång och ska inte ändras om förhållandena gör det. Uthalet ska däremot ändras: i mindre vindar ska man ha en djupare profil i seglet.

Seglet kan röra bommen från hängselelinorna och bakåt vid tryck. När vinden ökar ska du dra åt uthalet mer så du får en plattare profil på seglet.

När har man för lite uthal ?

Håll ett öga på området nära bommens bakdel när du riggar. Det ska inte finnas någon ”våg” i seglet. Om den uppstår så måste du förlänga bommen några centimeter. Dra aldrig ett segel för platt. Det kan kännas stumt och kommer inte att fungera bra längre.

En del upplever spinout. Ofta beroende på att fenan inte passar som den ska i boxen. Kan du ge oss några tip på hur det ska vara ?

Fenan ska passa i boxen exakt. Det finns olika fenboxtyper i olika brädor. Deep tuttle/tuttle, US eller Powerbox. Rengör boxen, detta gäller alla typer, innan du placerar fenan i den. Det ska inte finnas sand och småsten i den. Även fenan ska vara ren. Om fenan inte passar, använd lite sandpapper. Om det går trögt när du ska trycka i fenan så kan man använda lite solkräm i fenboxen. Det hjälper. Alternativet är som sagt att putsa där det tar emot. Man kan ofta se på fenan var det behövs eftersom det blir märke i den.

Ett bra tips för tuttle och deep tuttle-fenorna är att ta av gummibrickorna från skruven. Utan dem kan du dra skruven mycket hårdare i boxen.

I US-boxen kan man flytta fenan fram och tillbaka. Börja med att sätta den i mitten av boxen. Ett avstånd på 3 fingrar till brädans bak är ganska lagom. Genom att flytta fenan framåt får du en livligare bräda och flyttar man den längre bak får du mer fart. Experimentera med olika storlekar. En liten fena kan ge spinout. För långa fenor skapar för mycket lyft och hämmar toppfarten. Olika discipliner kräver olika fenor. I freestyle använder proffsen relativt korta fenor runt 14-22 cm och i formula behövs 70cm.

Saxat star-board.com